im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Grudzień 2020

Życzenia Świateczne

W tym roku Święta Bożego Narodzenia obchodzimy w warunkach “narodowej kwarantanny”, w warunkach izolacji i powszechnej walki z epidemią. Tradycyjne życzenia ZDROWIA nabierają dziś szczególnego znaczenia. Życzę Uczniom i ich Rodzicom, Gronu Pedagogicznemu i innym Pracownikom Szkoły, byście pozostali w zdrowiu i by nie opuszczały Was siły i nadzieja, że ten zły czas minie i wrócimy wkrótce do szkoły, uczniów i naszych klas!

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym życzy

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie KRYSTYNA CHMURA

 

Konkurs historyczny „Wywiad ze Świadkiem Historii”

Dnia 9 grudnia 2020 r. odbyło się w bibliotece szkolnej uroczyste podsumowanie konkursu wojewódzkiego „Wywiad ze Świadkiem Historii”. Organizatorem konkursu był Wojewoda Podkarpacki. Konkurs był organizowany w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022”. Skierowany  do dzieci i młodzieży (7-19 lat) zamieszkującej teren województwa podkarpackiego oraz dzieci i młodzieży (7-19 lat) polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie. Zadaniem uczestników było nagranie filmu przedstawiającego wywiad z wybranym przez siebie świadkiem historii, osobą biorącą udział w ważnych dla naszego kraju wydarzeniach lub pamiętający takie wydarzenia, w szczególności związane z: Latami II wojny światowej, Działalnością konspiracyjną, Działalnością opozycyjną związaną z przemianami demokratycznymi w Polsce. Nasze uczennice z klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego: Gabriela Dec, Aleksandra Nieradka i Wiktoria Weiss pod kierunkiem nauczycielki historii Pani Izabeli Pędziwiatr  przeprowadziły wywiad z Emilią Łakomy urodzoną w 1927 r. w Grębowie. Historię opowiedzianą przez prababcię Aleksandry Nieradki potwierdzają „Pamiętniki Seweryna Dolańskiego”- ziemianina zamieszkującego Pałac Dolańskich w Grębowie. Osobiście nagrody laureatkom  za zdobycie III miejsca w konkursie przekazała w imieniu Pani Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice uczennic oraz Wójt Gminy Grębów Pan Kazimierz Skóra. Dziewczęta otrzymały również nagrody z rąk Wójta Gminy Grębów.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego Karolina Chmielowiec oraz Adam Barnaś otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Uczniom gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w nauce.