im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 6 marca 2020

„ MAM TALENT” – edycja II

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie ogłasza nabór do udziału w II edycji konkursu „Mam talent”. Konkurs  skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Grębów.

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych,
 • rozwijanie kreatywności  i zainteresowań młodzieży,
 • promowanie młodych talentów,
 • rozwijanie współpracy między szkołami z terenu Gminy Grębów,
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różne talenty i umiejętności.

FORMA KONKURSU: krótka prezentacja sceniczna w formie:

 • śpiew,
 • taniec,
 • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich,
 • pokaz umiejętności gry aktorskiej,
 • prezentacja treści kabaretowych,
 • małe formy teatralne,
 • gra na dowolnym instrumencie,
 • recytacja,
 • występy sportowo-akrobatyczne,
 • zdolności manualne.

PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I ETAP  

Eliminacje szkolne: w dniach 18 – 19 marca 2020 r. termin oddawania kart zgłoszeniowych do sekretariatu ZSO Grębów lub opiekunów konkursu SU ZSO. Każda placówka organizuje wewnętrzne eliminacje z których wyłania max. 4 finalistów którzy przechodzą do II etapu.

II ETAP

Finał (wyłonienie zwycięzców), który odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w małej sali gimnastycznej o godz. 10.00

Opiekun SU ZSO Joanna Nieradka: 693 365 111

 

 

 

 

 

 

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Informacja o konkursie

Etap biblioteczny

13 marca 2020 r. upływa termin zdobywania sprawności w obrębie 10 książek wyznaczonych do konkursu. Do tego dnia należy dostarczyć wypełnione testy, które uczestnicy otrzymali na rozpoczęcie konkursu „Wielka Liga Czytelników”

Etap szkolny

25 marca 2020 r. o godzinie 9.00 na drugiej lekcji odbędzie się TEST KWALFIKACYJNY z książki „Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fajerek”.

Etap powiatowy

27 marca 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu

30 marca 2020 r. zostaną zgłoszone trzy osoby do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z testów szkolnych i testu kwalifikacyjnego. Będą reprezentować szkołę w konkursie powiatowym.