im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 5 marca 2020

Próbna Matura z Echem Dnia. Edycja 2020

Uczniowie klasy maturalnej, jak co roku, przystąpili do Próbnej Matury z Echem Dnia, która odbyła się od 3 do 5 marca 2020 r. Zmierzyli się z arkuszami egzaminacyjnymi na poziomie podstawowym. Przez trzy kolejne dni próbowali swoich sił, rozwiązując zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Organizacją egzaminu na terenie szkoły zajęła się p. Barbara Nowak – wychowawcy klasy III LO, nawiązując współpracę z redakcją Echa Dnia. Tegoroczne arkusze zostały przygotowane przez Świętokrzyskie  Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Patronat nad tegoroczną maturą próbną objął Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki tej inicjatywie uczniowie klasy maturalnej mogli zweryfikować swoją wiedzę na niespełna dwa miesiące przed egzaminem dojrzałości. Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w tym projekcie, mając świadomość, że służy on efektywniejszemu przygotowaniu do matury. Należy przypomnieć, że liceum w Grębowie od lat może się poszczycić stu procentową zdawalnością egzaminu maturalnego. Tego też życzymy naszym tegorocznym maturzystom.

Dni otwarte Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Klasy II i III liceum ogólnokształcącego wraz z opiekunami – p. Alicją Sokół i p. Barbarą Nowak wzięły udział w Dniach Otwartych. Bogaty program oferował wykłady otwarte, zawody na strzelnicy multimedialnej, pokazy sztuki walki i samoobrony, prezentację Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali wykładów: „Bank i bankierzy” mgr Bożeny Zygmunt, „Wywiad i kontrwywiad w starożytności” dra Krzysztofa Chochowskiego, „Pielęgniarstwo zawodem przyszłości” dr Haliny Kalandyk, „Życie człowieka w ratownictwie medycznym” dr Leszka Marca. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się projekt prowadzony już od kilku lat przez uczelnię. SOS Matura przygotowujący maturzystów do egzaminu z matematyki. Zdjęcia z Dni Otwartych można obejrzeć w galerii PUZ w Tarnobrzegu.