im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Marzec 2020 (Page 1 of 2)

Informacja psychologa szkolnego

Adres poczty internetowej, dostępny dla wszystkich rodziców i uczniów, poczta służy do udzielania porad, konsultacji, wysyłania materiałów itp, dyżurują psychologowie zatrudnieni w poradni psychologicznej w Nowej Dębie, w tym również Barbara Bunio – psycholog szkolny ZSO w Grębowie poniżej adres:
psycholog.poradniand@interia.pl

Oprócz tego działa telefon przeznaczony do konsultacji i bezpośrednich rozmów z psychologiem, jest to służbowy numer telefonu z poradni psychologiczno – pedagogicznej, udostępniony do tych celów ze względu na stan epidemiczny. Pod poniższym numerem telefonu dyżuruje między innymi psycholog szkolny Barbara Bunio.

nr.tel. 15- 846 28 45 ŚRODA godz. 8.00 – 11.00

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem  stanu epidemii w kraju, zwracamy się z prośbą
o przekazywanie ważnych i pilnych informacji pocztą elektroniczną:

zsogrebow@gmail.com

kontakt telefoniczny:

728 519 995 Dyrektor szkoły

728 519 996 Wicedyrektor szkoły

„Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” to nowy projekt edukacyjny IPN, współorganizowany z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kraków, Fundacją im. Zofii i Jana Włodków oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, we współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć IPN, współorganizowanych od 2014 r. z PTZ Oddział Kraków, skupiających się na dziejach ziemiaństwa. Dotychczas uczestnicy projektów edukacyjnych koncentrowali swe badania na etosie ziemiaństwa, udziale przedstawicieli tej warstwy społecznej w walkach o odzyskanie niepodległości oraz w obronie Polski w trakcie II wojny światowej, a także na polityce komunistycznych władz wobec przedwojennych polskich elit.
Ukazały się wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Zemsta za niepodległość. Ziemianie ofiary dwóch agresorów”, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Izabeli Pędziwiatr. Wojewódzka komisja konkursowa po dokonaniu oceny prac zakwalifikowała do etapu ogólnopolskiego  uczennice z liceum ogólnokształcącego.
Laureatkami zostały w kategorii praca multimedialna: Maria Żaczek z klasy II LO. W kategorii prace fotograficzne: Karolina Chmielowiec, Martyna Chmielowiec, Wiktoria Kochańczyk, Natalia Kos z klasy I a LO.

O terminie finału powiadomimy w późniejszym czasie, gdyż z pewnością nie odbędzie się w planowanym okresie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Ogłoszenie Dyrektora ZSO

Szanowni Państwo,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca do 25 marca br. W dniach 12 i 13 marca będą prowadzone działania opiekuńcze (świetlica szkolna, czytelnia szkolna). Od poniedziałku (16 marca) zawieszone są wszystkie zajęcia.
Proszę zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Gdy dziecko jest w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.
Proszę przekazać osobom, które (ewentualnie) będą opiekować się Państwa dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny. W domu należy rygorystycznie przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają domownicy.
Proszę również na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego lub publikowane na naszej stronie internetowej.

Dyrektor ZSO – Krystyna Chmura

Komunikat Podkarpackiego Kuratora Oświaty związany z zagrożeniem koronawirusem.

Podkarpacki Kurator Oświaty apeluje do Rodziców i Uczniów o potraktowanie czasu zawieszenia zajęć szkolnych jako okresu pozostania w domu i nie spotykania się w grupach, w szczególności „na mieście”, w galeriach handlowych, czy innych miejscach. Tylko pełna mobilizacja społeczeństwa może uchronić nas od rozprzestrzeniania się groźnego wirusa. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

Stypendium Wójta Gminy Grębów, II semestr 2019/2020

11 marca 2020 r.  odbyło się uroczyste spotkanie uczniów liceum ogólnokształcącego i klas ósmych szkoły podstawowej z Wójtem Gminy Grębów Kazimierzem Skórą. Na  akademii zostały wręczone stypendia najzdolniejszym uczniom naszego LO. Wójt w trakcie uroczystości podkreślił rolę liceum ogólnokształcącego w środowisku wiejskim i wspomniał o Rankingu Samorządów 2020 „MIEJSCE SPRZYJAJĄCE EDUKACJI”. Ranking ten został przeprowadzony przez fundację Evidene Institute, która zajmuje się badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych. Partnerem rankingu jest pismo samorządowe „Wspólnota”. Gmina Grębów pośród 601 gmin wiejskich ( poniżej 20 tysięcy mieszkańców z niższymi dochodami i wyższym bezrobociem) znalazła się w czołówce zajmując 6 miejsce.

W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 stypendium otrzymało 32 uczniów. Wszyscy wyróżnieni uzyskali w minionym semestrze szkolnym średnią ocen powyżej 4,75.

Wykaz stypendystów:

Klasa I a LO:  Barnaś Paweł, Barnaś Michał, Chmielowiec Karolina, Chmielowiec Martyna, Kochańczyk Wiktoria, Nieradka Oliwia, Nurzyński Tymoteusz, Rutyna Justyna, Rutyna Przemysław, Sączawa Karolina, Szewc Aleksandra.

Klasa I B LO: Gortych Martyna, Kędzia Julia, Paterek Emilia, Rutyna Dominika, Sądaj Jakub, Stępień Patryk, Zięba Lidia.

Klasa II LO: Barnaś Adam, Florek Marek, Żaczek Maria.

Klasa III LO: Bednarczyk Patrycja, Dec Aleksandra, Drelich Patrycja, Drozd Sara, Drozd Wiktor, Galek Bartosz, Furman Paulina, Nowak Zuzanna, Pędziwiatr Patrycja, Rębisz Sylwia, Stępień Judyta.

„ MAM TALENT” – edycja II

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie ogłasza nabór do udziału w II edycji konkursu „Mam talent”. Konkurs  skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Grębów.

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych,
 • rozwijanie kreatywności  i zainteresowań młodzieży,
 • promowanie młodych talentów,
 • rozwijanie współpracy między szkołami z terenu Gminy Grębów,
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różne talenty i umiejętności.

FORMA KONKURSU: krótka prezentacja sceniczna w formie:

 • śpiew,
 • taniec,
 • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich,
 • pokaz umiejętności gry aktorskiej,
 • prezentacja treści kabaretowych,
 • małe formy teatralne,
 • gra na dowolnym instrumencie,
 • recytacja,
 • występy sportowo-akrobatyczne,
 • zdolności manualne.

PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I ETAP  

Eliminacje szkolne: w dniach 18 – 19 marca 2020 r. termin oddawania kart zgłoszeniowych do sekretariatu ZSO Grębów lub opiekunów konkursu SU ZSO. Każda placówka organizuje wewnętrzne eliminacje z których wyłania max. 4 finalistów którzy przechodzą do II etapu.

II ETAP

Finał (wyłonienie zwycięzców), który odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w małej sali gimnastycznej o godz. 10.00

Opiekun SU ZSO Joanna Nieradka: 693 365 111

 

 

 

 

 

 

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Informacja o konkursie

Etap biblioteczny

13 marca 2020 r. upływa termin zdobywania sprawności w obrębie 10 książek wyznaczonych do konkursu. Do tego dnia należy dostarczyć wypełnione testy, które uczestnicy otrzymali na rozpoczęcie konkursu „Wielka Liga Czytelników”

Etap szkolny

25 marca 2020 r. o godzinie 9.00 na drugiej lekcji odbędzie się TEST KWALFIKACYJNY z książki „Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fajerek”.

Etap powiatowy

27 marca 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu

30 marca 2020 r. zostaną zgłoszone trzy osoby do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z testów szkolnych i testu kwalifikacyjnego. Będą reprezentować szkołę w konkursie powiatowym.

Próbna Matura z Echem Dnia. Edycja 2020

Uczniowie klasy maturalnej, jak co roku, przystąpili do Próbnej Matury z Echem Dnia, która odbyła się od 3 do 5 marca 2020 r. Zmierzyli się z arkuszami egzaminacyjnymi na poziomie podstawowym. Przez trzy kolejne dni próbowali swoich sił, rozwiązując zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Organizacją egzaminu na terenie szkoły zajęła się p. Barbara Nowak – wychowawcy klasy III LO, nawiązując współpracę z redakcją Echa Dnia. Tegoroczne arkusze zostały przygotowane przez Świętokrzyskie  Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Patronat nad tegoroczną maturą próbną objął Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki tej inicjatywie uczniowie klasy maturalnej mogli zweryfikować swoją wiedzę na niespełna dwa miesiące przed egzaminem dojrzałości. Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w tym projekcie, mając świadomość, że służy on efektywniejszemu przygotowaniu do matury. Należy przypomnieć, że liceum w Grębowie od lat może się poszczycić stu procentową zdawalnością egzaminu maturalnego. Tego też życzymy naszym tegorocznym maturzystom.

Dni otwarte Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Klasy II i III liceum ogólnokształcącego wraz z opiekunami – p. Alicją Sokół i p. Barbarą Nowak wzięły udział w Dniach Otwartych. Bogaty program oferował wykłady otwarte, zawody na strzelnicy multimedialnej, pokazy sztuki walki i samoobrony, prezentację Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali wykładów: „Bank i bankierzy” mgr Bożeny Zygmunt, „Wywiad i kontrwywiad w starożytności” dra Krzysztofa Chochowskiego, „Pielęgniarstwo zawodem przyszłości” dr Haliny Kalandyk, „Życie człowieka w ratownictwie medycznym” dr Leszka Marca. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się projekt prowadzony już od kilku lat przez uczelnię. SOS Matura przygotowujący maturzystów do egzaminu z matematyki. Zdjęcia z Dni Otwartych można obejrzeć w galerii PUZ w Tarnobrzegu.

« Older posts