im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Styczeń 2020

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Filialnej w Zapoledniku

Uczniowie klas trzecich wystąpili dla swoich babć oraz dziadków z okazji ich święta. Sala wypełniona była po brzegi. Dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały przedstawienie teatralne związane z Świętami Bożego Narodzenia oraz wiersze i piosenki. Licznie zgromadzeni babcie i dziadkowie z zainteresowaniem i wzruszeniem oglądali występy swoich wnuków. Oklaskom nie było końca. Dzieci podziękowały babciom i dziadkom za ich miłość, opiekę i trud włożony w wychowanie, prezentując ten niezwykle ciekawy program artystyczny. Impreza zakończyła się wręczeniem pięknych laurek oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

 

STUDNIÓWKA 2020

Tegoroczna studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyła się w pięknej scenerii „Dworu Olimp” w Stalowej Woli. W imieniu uczniów podziękowania składali Aleksandra Dec i Bartosz Galek. Dziękowali rodzicom,  nauczycielom, wychowawczyni, dyrekcji szkoły oraz wójtowi gminy Grębów. Pani dyrektor  wyraziła nadzieję, że plany i marzenia z jakimi uczniowie przyszli do liceum, chociaż po części się spełniły. Zaznaczyła, że to dopiero początek drogi przez życie, w ciągu której spotka ich wiele przeszkód i niespodzianek. Życzenia powodzenia złożył maturzystom także wójt gminy Grębów, który przypomniał, że już po raz dwudziesty dziewiąty bierze udział w balu maturalnym Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie. Pięknie odtańczony Polonez był początkiem wspaniałej zabawy trwającej do rana.

Ranking Perspektyw – Matura 2019

Jak co roku, miesięcznik Perspektywy opublikował ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Jest to najbardziej prestiżowe zestawienie w kraju, a znalezienie się na liście rankingowej to prawdziwy zaszczyt.
Głównymi kryteriami są osiągnięcia w olimpiadach oraz wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Lista ogólnopolska zawiera 999 najlepszych szkół, opublikowane są także listy dla każdego województwa, które przedstawiają 65 najlepszych placówek z danego regionu.

Od kilku lat Liceum Ogólnokształcące w Grębowie znajduje się na liście najlepszych liceów Podkarpacia, w tym roku zajęliśmy 38 miejsce.

Na taki sukces składa się wiele czynników.
Mądrzy, ambitni, pracowici uczniowie, bardzo dobrze przygotowana kadra nauczycielska.
Olbrzymie wsparcie w mądrej polityce gminy, która, jako organ prowadzący szkołę stara się, aby najlepsi absolwenci naszego gimnazjum kontynuowali naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Grębowie. To wsparcie ma wiele form: stypendia dla najlepszych uczniów, możliwość rozszerzania dowolnych przedmiotów wybranych przez uczniów, małe klasy.
Uczniowie naszego liceum już od pierwszej klasy mają przyznane dodatkowe godziny z wybranych przedmiotów, a nauka często odbywa się w małych, czasem nawet 3 – 5 osobowych grupach. Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań, nie ma podziału na przedmioty kierunkowe i te, których się nie rozszerza, typu drugi język.
Kolejnym czynnikiem, dzięki któremu nasze liceum osiąga sukcesy jest mądre planowanie i przygotowanie do każdego roku szkolnego. Przy układaniu podziału godzin staramy się uwzględnić potrzeby każdego ucznia oraz zapewnić wszystkim licealistom jak najlepsze wykorzystanie czasu spędzonego w szkole.

Odniesiony sukces pokazuje, jak ważna jest współpraca. Dzięki olbrzymiemu wsparciu i pomocy ze strony Wójta oraz sympatii społeczności lokalnej szkoła rozwija się i osiąga sukcesy, kadra nauczycielska może skupić się na jak najefektywniejszym przekazywaniu wiedzy, a uczniowie czują się docenieni i zmotywowani do pracy.