Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Maj 2019

Laureaci etapu wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

Ziemianie należeli do tradycyjnych elit narodowych i państwowotwórczych. Na nich opierała się przed wybuchem II wojny światowej nie tylko polska armia, ale również administracja, dyplomacja i samorządowość. Należeli również do współtwórców Polskiego Państwa Podziemnego. Karol Hilary Tarnowski, prezes Zachodniomałopolskiego Związku Ziemian i organizator konspiracji ziemiańskiej „Tarcza” – „Uprawa” – „Opieka”, stwierdził po latach, że poczynania ziemiaństwa uwydatniły się szczególnie pozytywnie w dobie drugiej wojny światowej. Dlatego celem projektu jest przypomnienie zaangażowania ziemiaństwa  w obronę Polski we wrześniu 1939 r., następnie w działalność konspiracyjną i walkę na wszystkich frontach II wojny światowej. Ważnym elementem jest również wkład przedstawicieli środowiska w tworzenie władz polskich na emigracji. Zjawiskiem, które nie może zostać pominięte w trakcie analizy sytuacji ziemiaństwa w tym czasie były represje okupantów wobec przedstawicieli tej grupy, a więc wywłaszczenia, rabunki, aresztowania, deportacje czy też lincze i egzekucje. Bardzo istotnym tematem pozostaje pomoc, której ziemiaństwo udzieliło najbardziej potrzebującym, a więc ofiarom wysiedleń, aresztowań, ukrywającym się oficerom Wojska Polskiego i ich rodzinom, ludziom nauki, jeńcom wojennym, zestrzelonym pilotom alianckim, a przede wszystkim ukrywającym się Żydom. Całość problematyki zamyka okres wywłaszczania ziemiaństwa przez nową, komunistyczną władzę, który miał miejsce między jesienią 1944 r. a wiosną 1945 r. Tym samym kończy się istnienie naturalnej i tradycyjnej elity wiejskiej, która miała nie tylko wpływ na lokalne środowisko, ale również współtworzyła fundamenty państwa polskiego, a podczas okupacji konspiracji niepodległościowej.

 Projekt edukacyjny został ogłoszony wśród uczniów naszej szkoły.  Miał na celu wzbudzić zainteresowanie  najnowszą historią Polski, a w szczególności jej lokalnym lub rodzinnym wymiarem.

 W kategorii  szkół podstawowych uczennice klasy VII b: Anna Jodłowska, Aleksandra Nieradka, Oliwia Stępień, Julia Zawół wykonały pod kierunkiem p. Joanny Nieradki pracę multimedialną.

W kategorii   szkół ponadgimnazjalnych uczennica klasy I LO Maria Żaczek napisała  pracę pisemną pod opieką p. Izabeli Pędziwiatr.

Uczennice zostały zwyciężczyniami etapu wojewódzkiego i będą reprezentować województwo podkarpackie podczas finału konkursu 6 czerwca 2019 r.  w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Podania do Liceum

Pod tymi linkami można pobierać dokumenty podań do Liceum po Szkole Podstawowej oraz po Gimnazjum.

PODANIE DO LICEUM PO SP

PODANIE DO LICEUM PO GIMNAZJUM

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie za rok 2018 można przeczytać na stronie BIP Urzędu Gminy oraz pod tym linkiem:
LINK