im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 30 kwietnia 2019

Wycieczka do Jednostki Wojskowej uczniów Szkoły Filialnej w Zapoledniku

W dniu 26 kwietnia 2019 roku Szkoła Filialna w Zapoledniku została zaproszona na uroczyste obchody święta 16 Tczewskiego Batalionu Saperów z okazji „Dnia Sapera” oraz Święta Wojsk Inżynieryjnych. Uroczystość odbyła się na terenie kompleksu koszarowego Garnizonu Nisko. Program obchodów obejmował: pokaz sprzętu wojskowego, uroczysty apel i poczęstunek. Uczniowie naszej szkoły byli zachwyceni wystawą sprzętu wojskowego i pokazem defilady wojskowej. Na zakończenie święta wszyscy goście zostali poczęstowani słynną wojskową grochówką.

Rekolekcje w Szkole Filialnej w Zapoledniku

Rekolekcje – to w Kościele rzymskokatolickim kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę. W dniu 27 marca 2019 roku w Szkole Filialnej w Zapoledniku odbyły się wielkopostne szkolne rekolekcje. Rekolekcjonista mówił o tym,  aby uwierzyć w Jezusa, w Jego siłę miłosierdzia i przebaczenia. Poruszył kwestię prawdy, miłości i szacunku wobec najbliższych osób. Mówił o drodze wiary, która pełna jest drogowskazów, które informują nas o celu podróży naszego życia. Opowiadał o troskach życia doczesnego – „Bo życie to radość, piękno, czystość serca i duszy. Życie to najcenniejszy dar jaki mamy”.  Uczniowie chętnie dyskutowali i modlili się z Ojcem. Tegoroczne rekolekcje były bardzo ciekawe i pouczające. Na zakończenie spotkania Ojciec rekolekcjonista i Ks. Proboszcz Tomasz Kołodziej udzielili błogosławieństwa wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły.       

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta akademia poświęcona obchodom Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, zawiera prawa i obowiązki obywateli. Prawa zapisane w konstytucji są nienaruszalne! Nikomu nie wolno ich zmieniać ani modyfikować dla własnych interesów! Czczenie tak ważnych świąt państwowych jest patriotycznym i moralnym obowiązkiem każdego polaka. Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy, Wolność, Naród, Ojczyzna.  Organizacją spotkania zajęły sie p. Marta Dul i Elżbieta Idec. Artystami byli uczniowie klasy klasy V a SP oraz uczennice trzeciej klasy gimnazjumim i siódmej szkoły podstawowej.

Powiatowe eliminacje OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” 2019

29 kwietnia 2019 roku na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Rywalizacja odbywała się jak co roku z podziałem na trzy grupy wiekowe, zależne od typów szkół. Turniej składał się z dwóch części. W części pierwszej wszyscy uczestnicy pisali test zawierający 30 pytań. Następnie odbyła się część ustna, w której zawodnicy odpowiadali na wylosowane  pytania komisji konkursowej. Gminę Grębów reprezentowała grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego  w Grębowie: Aleksandra Dec, Sara Drozd i Adam Barnaś. Rywalizowali oni w trzeciej kategorii wiekowej szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcą w swojej grupie wiekowej został  uczeń naszej szkoły Adam Barnaś awansując do eliminacji wojewódzkich tego turnieju. Będzie reprezentantem powiatu tarnobrzeskiego. Opiekunem uczniów jest  p. Paweł Januszczak.

Adasiowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.