im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 26 kwietnia 2019

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”

26 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy III LO. Część artystyczna, złożona z wierszy, piosenek, skeczu i filmu nawiązujacego do wspomnień lat szkolnych, została przygotowana przez klasę II LO. Maturzystów pożegnali również Pani Dyrektor Krystyna Chmura oraz Wójt Kazimierz Skóra, który przez 3 lata nauki, wspierał finansowo rozwój edukacyjny uczniów, nagradzając ich stypendium za wyniki w nauce. Wyróżnieni absolwenci otrzymali nagrody w postaci książek i symboliczne upominki od młodszych kolegów. DRODZY MATURZYŚCI! Życzymy Wam szerokiej drogi. Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte. Powodzenia podczas nadchądzących egzaminów maturalnych.

Konkurs wiedzy o Chorwacji

Konkurs wiedzy o Chorwacji organizowany jest w 2019 roku, z okazji 25-lecia pobytu  papieża Polaka, św. Jana Pawła II w Zagrzebiu, w Chorwacji. W konkursie wzięły udział  uczennice z klasy VII b: Gortych Nikola, Nieradka Aleksandra, Pawłowska Oliwia,  Stępień Oliwia, Weiss Wiktoria.

W I etapie konkursu dziewczęta  wykonały pod kierunkiem p. Izabeli Pędziwiatr pracę multimedialną na jeden z poniższych tematów: przyroda i geografia Chorwacji, historia, zabytki i tradycje Chorwacji, Chorwacja dzisiaj. Konkurs odbył się w trzech województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim, które obejmuje swoim okręgiem konsularnym Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy partnerskimi województwami obu krajów, szczególnie w zakresie edukacji młodego pokolenia. Organizatorem konkursu był Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie przy współudziale  Kuratorów Oświaty  i Marszałków Województw. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 10 najlepszych zespołów, których prace z I etapu konkursu oceniono najwyżej. Drugi etap konkursu odbył się 25 kwietniu 2019 roku w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Składał się on z testu obejmującego 100 pytań związanych z  zagadnieniami: przyrodą i geografią Chorwacji, historią, zabytkami i tradycją, polsko-chorwackimi relacjami, z pobytem Polaków w Chorwacji, Chorwacją dnia dzisiejszego.

 Nasze uczennice wywalczyły III miejsce. Gratulujemy!!!