im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Listopad 2018 (Page 2 of 2)

Pasowanie na ucznia klasy I szkoły filialnej w Zapoledniku

W środę 7 listopada 2018 roku uczniowie klas pierwszych Szkoły Filialnej w Zapoledniku złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku szkolnym pasowanych na ucznia klasy pierwszej zostało  41 dzieci. Uroczystość odbyła się na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej naszej szkoły. Zgromadzili się tu zaproszeni goście, rodzice, krewni uczniów, nauczyciele i uczniowie klas II i III oraz pierwszaki.  Uroczystość rozpoczęła Pani Kierownik Aleksandra Dul witając serdecznie wszystkich przybyłych. Następnie dzieci z klas I zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym – pięknie śpiewając piosenki i recytując wiersze. Za swoje występy zostały nagrodzone głośnymi brawami. Po części artystycznej wprowadzono Poczet Sztandarowy Szkoły, w obecności którego nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie. Potem nastąpił akt pasowania na ucznia klasy I, którego dokonała Pani Dyrektor Szkoły Krystyna Chmura. Po pasowaniu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki, medale, słodycze i zakładki. Ksiądz Proboszcz Tomasz Kołodziej pobłogosławił pierwszaków i wszystkich zebranych. Wójt Gminy Kazimierz Skóra życzył uczniom sukcesów w nauce, a rodzicom pociechy z ich dzieci. Obdarował też uczniów słodyczami.   Potem wykonano pamiątkowe zdjęcia.  Na zakończenie dzieci udały się na poczęstunek do swoich klas. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. Do tej ważnej uroczystości uczniów klas I przygotowywały Panie: Anna Rędzia, Renata Sabat i Wanda Kolano. Serdeczne podziękowania należą się rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci w przygotowaniach do tego wspaniałego dnia, a także nauczycielom i pracownikom Szkoły Filialnej w Zapoledniku za pomoc w zorganizowaniu ślubowania.

Z wizytą na Olimpie – lekcja historii w kl. V B

Uczniowie klasy V b w czasie lekcji historii pod okiem  p. Izabeli Pędziwiatr, przenieśli się do Grecji na górę Olimp. Przebrali się w charakterystyczne dla odgrywanych postaci stroje, a w rękach trzymali atrybuty bogów. Pokazali m. in. piękną Afrodytę, boginię miłości oraz Apolla. Pojawił się też gromowładny Zeus  i jego mądra oraz waleczna córka Atena. Wśród innych postaci prezentowanych przez dzieci warto wymienić  Hadesa. Uczniowie przeprowadzali wywiady z bogami. Wspaniale przygotowali prezentacje, stroje i atrybuty boskie. Jedna z grup nawet wykonała fragment ruin Partenonu znajdującego się na Akropolu. Wszyscy wykazali się ogromną kreatywnością i doskonale przygotowaną prezentacją  zawierającą wiedzę z zakresu mitologii. „Żywa lekcja” historii pozostanie na pewno długo w pamięci uczniów. Na dobre utrwali wiedzę, a także rozwinie zainteresowanie mitologią grecką i rolą jaką pełni ona w naszej kulturze. Słowa uznania należą się również rodzicom, którzy mocno zaangażowali się w realizację projektu i wraz z dziećmi przygotowali barwne stroje oraz rekwizyty.

Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej kl. IV – VIII

Dnia 11 listopada 2018r. (niedziela) o godz. 1100 odbędzie się uroczysta Msza Święta z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Grębowie. Prosimy o przybycie i aktywne uczestnictwo. Obowiązuje strój galowy. Po zakończonej mszy odbędzie się przemarsz na stadion, gdzie w nowo wybudowanym amfiteatrze zostaną odśpiewane przez was pieśni: Mazurek Dąbrowskiego, Rota i Boże coś Polskę, tak jak to miało miejsce w szkole. W uroczystości będzie brał udział Poczet Sztandarowy. Prosimy o uczestnictwo, zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej społeczności szkolnej w środowisku lokalnym. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców.

Samorząd Uczniowski

Wizyta studyjna na Litwie 25-28 października 2018

W ramach doskonalenia zawodowego wybrani dyrektorzy szkół oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z województwa podkarpackiego w dniach 25-28 października 2018 r. wzięli udział w wizycie studyjnej na Litwie: „Śladami polskiej historii i kultury na Litwie”. W drodze do Wilna dodatkowym punktem było odwiedzenie Świętej Góry Grabarka, miejsca kultu w religii prawosławnej. W programie wizyty znalazło się m.in. spotkanie z Prezesem Macierzy Szkolnej Józefem Kwiatkowskim, którego tematem było szkolnictwo polskie na Litwie. Wysłuchano wykładu, którego tematyką była rola kresów w literaturze polskiej oraz w naukach ścisłych. Odbyło się też spotkanie z kustoszem Muzeum Adama Mickiewicza. Uczestnicy wizyty mogli również zwiedzić miejsca związane z tematem wystąpień, jak również Ostrą Bramę z cudownym obrazem Matki Boskiej, Cerkiew św. Ducha, Klasztor i Cerkiew Bazylianów (Cela Konrada), Kościół św. Piotra i Pawła, Katedrę Wileńską, Plac Ratuszowy, a także Cmentarz na Rossie, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego wraz z sercem Marszałka. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie rozległego zamku w Trokach – dawnej stolicy Litwy. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyła wizyta w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach. Jest to jedna z około stu polskich szkół na Litwie. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z dyrektorami i nauczycielami szkół z polskim językiem wykładowym. Organizatorem wizyty studyjnej było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a udział  w nim wzięła Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Stanisław Fundakowski – wicekurator,  Marek Kondziołka – Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bożena Pasieka – dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją oraz Mariusz Grudzień – Dyrektor Domu Polonii w Rzeszowie. Jako uczestniczka  wizyty na Litwie serdecznie dziękuję organizatorom za wyróżnienie i  przeżycie wspaniałej lekcji patriotyzmu oraz zobaczenie jak ważnym priorytetem mieszkających tam Polaków jest ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie.

Bożena Galiniak

 

Newer posts »