im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Wrzesień 2018

Jubileuszowa 25 akcja „Sprzątanie Świata” – Polska

Jak co roku nasza szkoła wzięła aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej! Sprzątaniem najbliższej okolicy naszej „Małej Ojczyzny” zajęły się klasy siódme i ósme wraz ze swoimi wychowawcami. Podsumowaniem akcji było zorganizowanie ogniska klasowego.

 

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

7 września 2018 r. nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, w którym to wspaniale pokazane jest dążenie do Polski i polskości. Związane jest to z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystym spotkaniu, które odbyło sie na małej sali gimnastycznej wzięli udział uczniowie z gimnazjum i liceum. Czytaniu fragmentów tekstu „Przedwiośnia” towarzyszyła wystawa dzieł pisarza oraz pozycje książkowe związane z jego postacią i twórczością. Główne założenia akcji i wyboru tej lektury przedstawiła p. Barbara Nowak. Przygotowaniem  „Narodowego Czytania w naszej szkole zajęły się p. Beata Grzywacz, Barbara Nowak i Lucyna Skóra.