Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 18 października 2017

Wycieczka Oświęcim – Kraków

16 października 2017r. gimnazjaliści z naszej szkoły w ramach realizacji edukacji patriotycznej  zwiedzali Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau.             

 Celem wycieczki było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, uświadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony wizerunek ludzi umierających bez prawa do godności, budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.

 Corocznie tereny byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau odwiedzają setki tysięcy ludzi z całego świata. Wśród nich są byli więźniowie, rodziny ofiar, pielgrzymi, młodzież i dorośli próbujący znaleźć przyczyny rodzenia się nienawiści i pogardy, a także na własne oczy zobaczyć miejsce, które stało się synonimem Shoah, masowego mordu i upadku cywilizacyjnego. Im bardziej oddalamy się w czasie od wydarzeń II wojny światowej tym większe znaczenie mają działania edukacyjne w miejscach pamięci, szczególnie ważne dla najmłodszych pokoleń, których wiedza i wrażliwość dopiero się kształtują. Dla kolejnych pokoleń urodzonych po wojnie, historia sprzed półwiecza jest na tyle odległa, że nie identyfikują się z nią tak, jak ich rodzice lub dziadkowie.  

Drugim etapem naszej wycieczki była wizyta w Krakowie. Zwiedzaliśmy z przewodnikiem najciekawsze atrakcje tego królewskiego miasta: Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki, Planty, Uniwersytet Jagielloński, Okno Papieskie, Wawel, Smoka Wawelskiego i Bulwary Wiślane.       

Organizatorką wycieczki była pani Beata Urbaniak. Opiekunami gimnazjalistów byli wychowawcy Lucyna Skóra i Grzegorz Czerepak.          

Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 13. października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14. października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uroczysta akademia odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Uczniowie szkoły podstawowej i liceum piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku. Wiele ciepłych słów i życzeń popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie w”koncercie życzeń” docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujnośc i troskę o dobro wychowanków.

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do wręczenia nagród wyróżniającycm się nauczycielom i stypendiów dla najlepszych uczniów naszej szkoły.

W trakcie uroczystości wystąpili pani Dyrektor i pan Wójt, którzy w swoich przewówieniach odnieśli się do trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowali też za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyli wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. 

Uroczysta akademia została przygotowana pod kierunkiem pań: Krystyny Pliszki, Haliny Czerniec, Elżbiety Idec i Małgorzaty Janeczko.

Sypendyści Wójta Gminy Grębów, I Semestr roku szkolnego 2017/18

Dnia 13 pażdziernika 2017 r. po raz kolejny Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra wręczył Stypendia najzdolniejszym uczniom naszego Liceum Ogólnokształcącego. Wyróżnienia otrzymało 40 uczniów. Stypendium może uzyskać każdy uczeń, który na koniec poprzedniego semestru otrzymał średnią ocen powyżej 4,75 lub został laureatem konkursu na szczeblu wojewódzkim ewentualnie finalistą etapu centralnego.

Wykaz stypendystów w I semestrze roku szkolnego2017/18

Klasa I LO: Bednarczyk Patrycja, Dec Aleksandra, Drelich Patrycja, Idec Amadeusz, Kopeć Paulina, Nowak Zuzanna, Pędziwiatr Patrycja, Rębisz Sylwia, Rutyna Dawid, Stępień Judyta, Wianecka Agata.

Klasa II LO: Buława Julia, Buława Klaudia, Ciba Judyta, Cygan Magdalena, Dąbek Wioletta, Hadryś Piotr, Idec Kinga, Jarosz Gabriela, Kotwica Sylwia, Kuchta Jakub, Matyka Diana, Piszka Magdalena, Sabat Tomasz, Wasilewska Dominika, Wilk Aleksandra.

Klasa III LO: Babraj Julia, Czernecka Izabela, Drelich Adrian, Dul Jakub, Dul Julia, Dul Łucja, Gugała Robert, Janeczko Agnieszka, Kopeć Agnieszka, Mierzwa Magdalena, Nowak Wiktoria, Rędzia Patrycja, Samołyk Karolina, Stadnik Gabriela.