Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Dzień: 9 października 2017

Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Grębów III kadencji

Dnia 06 października  2017 r. uczniowie naszej szkoły członkowie Młodzieżowej Rady Gminy uczestniczyli w sesji Młodzieżowej Rady Gminy Grębów III kadencji, która odbyła  się w  Zespole Szkół  w Stalach. Młodzi Radni ze Stalów  bardzo uroczyście i gościnnie przyjęli swoich kolegów radnych i zaproszonych gości. Obrady Sesji przebiegały  sprawnie i rzeczowo. Przyjęto cztery uchwały do realizacji jeszcze w roku bieżącym.

Podjęte uchwały:

  1. Uchwała w sprawie: współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grębowie w celu zorganizowania akcji charytatywnej w zakresie udzielenia pomocy osobom starszym i samotnym.
  2. Uchwała w sprawie zorganizowania z pomocą nauczycieli akcji pod nazwą „Odwiedzamy zapomniane groby”.
  3. Uchwała w sprawie zorganizowania „Parady Mikołajów” w szkołach.
  4. Uchwała dotycząca zorganizowania akcji „Oddaj swoją książeczkę, zabawkę – podziel się”

Całość obrad Sesji podsumował i podziękował za owocne obrady w gościnnym Zespole Szkół w Stalach Wójt Gminy Kazimierz Skóra.

 

Otrzęsiny klasy I LO

Dnia 4 października 2017 r. w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. Impreza była przeprowadzona przez klasę II LO a jej motywem przewodnim był  dzień w cyrku. Barwne dekoracje i stroje oraz zaangażowanie całej klasy wraz z wychowawczynią p. Anną Dul wprowadziło wszystkich w klimat cyrku i świetny nastrój. Na początku pierwszaki musiały złożyć przysięgę, a później wykonywali przydzielone im zadania, które miały na celu przygotować ich do „licealnego” życia. Uczniowie stworzyli m. in. pokaz mody, rysowali wychowawcę klasy, rozwiązywali quiz o szkole, a na koniec sprawdzili swoją siłę przeciągając linę. Opuścili salę ubrudzeni i zmęczeni ale z uśmiechem na twarzy. Wspaniale przeszli test wytrzymałości i można powiedzieć, że są przygotowani do nauki w naszym liceum.

Organizatorzy klasa II LO z wychowawczynią p. Anną Dul