im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Październik 2017 (Page 1 of 2)

Pasowanie na ucznia klasy I SP

W środę 25 października 2017 roku odbyło się oficjalne pasowanie na ucznia Publicznej Szkoły Filialnej w Zapoledniku. W poczet uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie przyjęto 41 pierwszaków. Pani Kierownik Aleksandra Dul wygłosiła przemówienie dla wszystkich zgromadzonych gości.

Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swoich pań wychowawczyń  Edyty Paniec i Aleksandry Dul program artystyczny pt. „Magiczna podróż do czterech krain” , w którym zaprezentowali swoje umiejętności  wokalne i recytatorskie. Akt pasowania rozpoczął się od patriotycznej części przedstawienia. Uczniowie klas pierwszych zatańczyli poloneza i zaśpiewali hymn polski. W akademii uczestniczyli również uczniowie z klasy II, III i licealiści ZSO. Po zakończeniu części artystycznej Pani Kierownik Aleksandra Dul w imieniu uczniów zwróciła się do Pani Dyrektor Krystyny Chmury o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Po akcie pasowania każdy pierwszak otrzymał: akt pasowania, pamiątkową książkę, medal „Mądrej Sowy” i słodycze. Następnie Pan Wójt Kazimierz Skóra życzył uczniom  sukcesów w nauce i obdarował dzieci słodyczami. Natomiast Ks. Proboszcz Tomasz Kołodziej pobłogosławił pierwszaków jak i wszystkich zebranych gości.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim rodzicom, którzy włożyli dużo trudu, cierpliwości i miłości w tą piękną uroczystość. Dziękujemy również nauczycielom i pracownikom Szkoły Filialnej w Zapoledniku za pomoc w przygotowywaniu ślubowania pierwszaków.

 

Wycieczka klasy IV B do Centrum Natura 2000

Dnia 18 października 2017 roku odbyła się wycieczka do Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu. Uczniowie klasy IV b wraz z opiekunami panią Aliną Wójcik i panią Zuzanną Szymulą uczestniczyli w warsztatach ekologicznych oraz wybrali się na spacer po pięknym parku, który otacza Zamek Tarnowskich. Wyjazd ten dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń oraz poszerzył ich wiedzę z zakresu dbania o florę i faunę naszego pełnego uroku regionu. Uczniowie mogli podziwiać wiele żywych okazów zwierząt (także tych słabo widocznych bez mikroskopu) oraz z lupą w jednej ręce i aparatem w drugiej śledzić i dokumentować sekretne życie drzew. Na zakończenie każdy uczestnik wycieczki otrzymał Dyplom Młodego Ekologa, którego treść to motyw przewodni tego wyjazdu:

„Dziś ekologia modne słowo, przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. Jej strażnikami się ogłaszamy,  od dziś przyrodzie my pomagamy.”

Gminny „BIEG PO ZDROWIE”

 18 października  2017 r. na stadionie  LZS w Grębowie odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Bieg po zdrowie”. Start i meta biegu zlokalizowana została na Stadionie  w Grębowie. Wzięli w niej udział    uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Grębów.  Dyrekcja Zespołu  Szkół w Grębowie jako główny organizator imprezy, zadbała o jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo oraz służbę medyczną.

Na mecie na każdego uczestnika czekały  słodycze, puchary i nagrody promujące Gminę Grębów.  Wójt Gminy podziękował wszystkim zawodnikom i pogratulował osiągniętych wyników.  

Zawody odbyły się w następujących kategoriach:

 1. SP kl. 1 – 2 dziewczęta – 1 okrążenie  ok. 350m
 2. SP kl. 1 – 2 chłopcy  –  1 okrążenie  ok.350m
 3. SP kl. 3 – 4 dziewczęta – 1 okrążenie. ok 350m
 4. SP kl. 3 – 4 chłopcy – 1 okrążenie  ok. 350m
 5. SP kl. 5 – 7 dziewczęta – 1 okrążenie ok. 350m
 6. SP kl. 5 – 7 chłopcy – 1 okrążenie  ok. 350m
 7. Gimnazjum i LO dziewczęta – 2  okrążenia  ok. 700 m
 8. Gimnazjum i LO chłopcy – 2 okrążenia  ok. 700m

Uzyskane miejsca w poszczególnych kategoriach biegu.

Klasa I i II SP dziewczęta

 1. Julia Burdzy SP Krawce
 2. Natalia Dec SP Krawce
 3. Jagoda Dul SP Krawce

 Klasa I i II SP chłopcy

 1. Mateusz Miałkowski SP Zapolednik
 2. Jakub Kozieł SP Zapolednik
 3. Artur Kowalski SP Zapolednik

Klasa III i IV SP dziewczęta

 1. Natalia Rak SP Grębów
 2. Blanka Kowalska SP Zapolednik
 3. Aleksandra Dul SP Grębów

Klasa III i IV SP chłopcy

 1. Dawid Koryga SP Krawce
 2. Mateusz Skrzypacz SP Grębów
 3. Adam Sawicki SP Grębów

Klasa V, VI, VII SP dziewczęta

 1. Ewelina Turek SP Żupawa
 2. Kamila Czarnecka SP Grębów
 3. Emilia Szewc SP Żupawa

Klasa V, VI, VII SP chłopcy

 1. Marek Chojnacki SP Zabrnie
 2. Miłosz Rębisz SP Grębów
 3. Szymon Kula SP Grębów

Gimnazjum i LO dziewczęta

 1. Kinga Skóra
 2. Sylwia Trybel
 3. Lidia Zięba

Gimnazjum i LO chłopcy

 1. Robert Gnacek
 2. Rafał Ambroziewicz
 3. Kamil Prytek

 

 

Wycieczka Oświęcim – Kraków

16 października 2017r. gimnazjaliści z naszej szkoły w ramach realizacji edukacji patriotycznej  zwiedzali Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau.             

 Celem wycieczki było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, uświadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony wizerunek ludzi umierających bez prawa do godności, budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.

 Corocznie tereny byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau odwiedzają setki tysięcy ludzi z całego świata. Wśród nich są byli więźniowie, rodziny ofiar, pielgrzymi, młodzież i dorośli próbujący znaleźć przyczyny rodzenia się nienawiści i pogardy, a także na własne oczy zobaczyć miejsce, które stało się synonimem Shoah, masowego mordu i upadku cywilizacyjnego. Im bardziej oddalamy się w czasie od wydarzeń II wojny światowej tym większe znaczenie mają działania edukacyjne w miejscach pamięci, szczególnie ważne dla najmłodszych pokoleń, których wiedza i wrażliwość dopiero się kształtują. Dla kolejnych pokoleń urodzonych po wojnie, historia sprzed półwiecza jest na tyle odległa, że nie identyfikują się z nią tak, jak ich rodzice lub dziadkowie.  

Drugim etapem naszej wycieczki była wizyta w Krakowie. Zwiedzaliśmy z przewodnikiem najciekawsze atrakcje tego królewskiego miasta: Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki, Planty, Uniwersytet Jagielloński, Okno Papieskie, Wawel, Smoka Wawelskiego i Bulwary Wiślane.       

Organizatorką wycieczki była pani Beata Urbaniak. Opiekunami gimnazjalistów byli wychowawcy Lucyna Skóra i Grzegorz Czerepak.          

Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 13. października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14. października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uroczysta akademia odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Uczniowie szkoły podstawowej i liceum piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku. Wiele ciepłych słów i życzeń popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie w”koncercie życzeń” docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujnośc i troskę o dobro wychowanków.

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do wręczenia nagród wyróżniającycm się nauczycielom i stypendiów dla najlepszych uczniów naszej szkoły.

W trakcie uroczystości wystąpili pani Dyrektor i pan Wójt, którzy w swoich przewówieniach odnieśli się do trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowali też za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyli wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. 

Uroczysta akademia została przygotowana pod kierunkiem pań: Krystyny Pliszki, Haliny Czerniec, Elżbiety Idec i Małgorzaty Janeczko.

Sypendyści Wójta Gminy Grębów, I Semestr roku szkolnego 2017/18

Dnia 13 pażdziernika 2017 r. po raz kolejny Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra wręczył Stypendia najzdolniejszym uczniom naszego Liceum Ogólnokształcącego. Wyróżnienia otrzymało 40 uczniów. Stypendium może uzyskać każdy uczeń, który na koniec poprzedniego semestru otrzymał średnią ocen powyżej 4,75 lub został laureatem konkursu na szczeblu wojewódzkim ewentualnie finalistą etapu centralnego.

Wykaz stypendystów w I semestrze roku szkolnego2017/18

Klasa I LO: Bednarczyk Patrycja, Dec Aleksandra, Drelich Patrycja, Idec Amadeusz, Kopeć Paulina, Nowak Zuzanna, Pędziwiatr Patrycja, Rębisz Sylwia, Rutyna Dawid, Stępień Judyta, Wianecka Agata.

Klasa II LO: Buława Julia, Buława Klaudia, Ciba Judyta, Cygan Magdalena, Dąbek Wioletta, Hadryś Piotr, Idec Kinga, Jarosz Gabriela, Kotwica Sylwia, Kuchta Jakub, Matyka Diana, Piszka Magdalena, Sabat Tomasz, Wasilewska Dominika, Wilk Aleksandra.

Klasa III LO: Babraj Julia, Czernecka Izabela, Drelich Adrian, Dul Jakub, Dul Julia, Dul Łucja, Gugała Robert, Janeczko Agnieszka, Kopeć Agnieszka, Mierzwa Magdalena, Nowak Wiktoria, Rędzia Patrycja, Samołyk Karolina, Stadnik Gabriela.

BIEG PO ZDROWIE

Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Bieg po zdrowie”, która odbędzie się 18 października 2017r. (środa), na stadionie w Grębowie.

Wymarsz z za szkoły o godz. 11:45 (5 lekcja), z nauczycielem mającym lekcje w danej klasie. W marszu na stadion biorą udział wszystkie klasy!!!

Zwycięzcy biegu w poszczególnych kategoriach otrzymają puchar ufundowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących                Panią Krystynę Chmurę.

KATEGORIE BIEGU:

 1. SP Kl 1 – 4 dziewczęta – 1 okrążenie stadionu
 2. SP Kl 1 – 4 chłopcy – 1 okrążenie stadionu
 3. SP Kl 5 – 7 dziewczęta – 1 okrążenie stadionu
 4. SP Kl 5 – 7 chłopcy – 1 okrążenie stadionu
 5. I LO dziewczęta – 2 okrążenia stadionu
 6. I LO chłopcy – 2 okrążenia stadionu

Zawodników obowiązuje strój sportowy! W przypadku złej pogody akcja zostanie przeniesiona na kolejny dzień.

 

Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Grębów III kadencji

Dnia 06 października  2017 r. uczniowie naszej szkoły członkowie Młodzieżowej Rady Gminy uczestniczyli w sesji Młodzieżowej Rady Gminy Grębów III kadencji, która odbyła  się w  Zespole Szkół  w Stalach. Młodzi Radni ze Stalów  bardzo uroczyście i gościnnie przyjęli swoich kolegów radnych i zaproszonych gości. Obrady Sesji przebiegały  sprawnie i rzeczowo. Przyjęto cztery uchwały do realizacji jeszcze w roku bieżącym.

Podjęte uchwały:

 1. Uchwała w sprawie: współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grębowie w celu zorganizowania akcji charytatywnej w zakresie udzielenia pomocy osobom starszym i samotnym.
 2. Uchwała w sprawie zorganizowania z pomocą nauczycieli akcji pod nazwą „Odwiedzamy zapomniane groby”.
 3. Uchwała w sprawie zorganizowania „Parady Mikołajów” w szkołach.
 4. Uchwała dotycząca zorganizowania akcji „Oddaj swoją książeczkę, zabawkę – podziel się”

Całość obrad Sesji podsumował i podziękował za owocne obrady w gościnnym Zespole Szkół w Stalach Wójt Gminy Kazimierz Skóra.

 

Otrzęsiny klasy I LO

Dnia 4 października 2017 r. w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. Impreza była przeprowadzona przez klasę II LO a jej motywem przewodnim był  dzień w cyrku. Barwne dekoracje i stroje oraz zaangażowanie całej klasy wraz z wychowawczynią p. Anną Dul wprowadziło wszystkich w klimat cyrku i świetny nastrój. Na początku pierwszaki musiały złożyć przysięgę, a później wykonywali przydzielone im zadania, które miały na celu przygotować ich do „licealnego” życia. Uczniowie stworzyli m. in. pokaz mody, rysowali wychowawcę klasy, rozwiązywali quiz o szkole, a na koniec sprawdzili swoją siłę przeciągając linę. Opuścili salę ubrudzeni i zmęczeni ale z uśmiechem na twarzy. Wspaniale przeszli test wytrzymałości i można powiedzieć, że są przygotowani do nauki w naszym liceum.

Organizatorzy klasa II LO z wychowawczynią p. Anną Dul

„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

Jesień to czas zbiorów ziemniaków, a przy tym świetna okazja do wspólnej zabawy i bliższego poznania tego warzywa. Z tej okazji skorzystali uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, którzy w poniedziałek 2 października 2017r. uczestniczyli w imprezie plenerowej na placu szkolnym. Główną atrakcją podczas „Święta Pieczonego Ziemniaka” zorganizowanego przez p. Beatę Urbaniak – opiekunkę SU SP w naszej szkole było ognisko,w którym dzieci i ich rodzice piekli ziemniaki i kiełbaski. Poza tym uczniowie zapoznali się z ,,Bajką o Ziemniaku”, z której w interesujący sposób dowiedzieli się skąd on pochodzi i jak trafił do Polski. Przyswoiły sobie również wiele ciekawostek i informacji na temat ziemniaka: jego różne nazwy. Gdy ziemniaki piekły się w ognisku, nasi uczniowie z twarzami pełnymi uśmiechów i zadowolenia, brali udział w różnych konkurencjach i zawodach sportowych, w których głównym bohaterem był ziemniak. Było między innymi rzucanie ziemniakiem do celu, slalom z ziemniakiem na drewnianej łyżce, sadzenie ziemniaków. Wspólne rozgrywki były świetną okazją do integracji społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli, propagowania zdrowego stylu życia, a wymarzona, słoneczna pogoda była dodatkowym atutem tych miłych, wspólnych chwil na świeżym powietrzu.

Zakończeniem święta było podziękowanie organizatorów wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę, miłą atmosferę, koleżeńską postawę oraz degustacja pysznych pieczonych ziemniaków.

 

« Older posts