im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Wrzesień 2017

Matura 2017

Egzamin maturalny 2017 zakończony, znamy już wyniki wszystkich uczniów. Jak i w latach poprzednich, wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie zdali maturę z wynikiem pozytywnym i uzyskali świadectwo dojrzałości.

Gratulujemy maturzystom i życzymy wielu sukcesów na studiach!!!

Gmina Grębów to wielki plac budowy.

Na terenie całej gminy Grębów trwają prace budowlane. Jest to uwieńczenie składanych przez kilka lat wniosków na pozyskanie środków unijnych. Wymieńmy najważniejsze z nich oraz ich zakres:

Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie.

Prace przy budynku szkoły zaczęły się w kwietniu 2017 r i potrwają do 9 września 2017 r. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego dachu na budynku liceum, docieplenie stropów i wymianę pokrycia dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 20 cm, wymianę wszystkich starych okien na plastikowe o małych stratach ciepła. Modernizację całego systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę trzech kotłów gazowych starego typu o mocy łącznej 435 kW na dwa kotły kondensacyjne o łącznej mocy 332 kW o dużych sprawnościach eksploatacyjnych, wymianę wszystkich starych grzejników na nowe o większej sprawności, wymianę starej instalacji c.o. i montaż nowych rur , zamontowanie nowoczesnych pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej w łazienkach wykorzystujących ciepło powietrza do podgrzania wody. Całkowitą wymianę instalacji elektrycznej na nowoczesną energooszczędną poprzez wymianę oświetlenia w całej szkole na lampy LED, montaż na dachu sali gimnastycznej instalacji fotowoltaicznej w liczbie 160 paneli o mocy łącznej 40 kW do produkcji prądu, zmianę licznika energii na dwukierunkowy pozwalający oddawać prąd wytworzony z paneli do sieci, wymianę wszystkich przewodów elektrycznych na obecnie obowiązujące standardy zabezpieczeń, zamontowanie czujników ruchu na korytarzach, które pozwolą na samoczynne wyłączanie lamp gdy na korytarzach nie będzie osób; wbudowanie nowej sieci komputerowej w całej szkole. Ponadto cała szkoła wewnątrz została odnowiona poprzez malowanie ścian, sufitów i podłóg. Natomiast szkoła z zewnątrz przez nałożenie nowego tynku akrylowego dostała nowej barwy i wyglądu. Wspaniałym dodatkiem zewnętrznego wyglądu jest odtworzony przez pana J. Babraja nauczyciela z ZSO w Grębowie słoneczny zegar na ścianie frontowej szkoły. Całkowity koszt termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie wyniesie 2 930 000 zł. Na to zadanie gmina dostała dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych czyli 2395169,24zł .