im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie

Miesiąc: Sierpień 2017

Nowa wersja strony ZSO Grębów

To jest nowa wersja strony Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.
Gdyby czegoś nie można było znaleźć w nowej wersji jest na pewno w starej.

Starą wersję znajdziecie po wpisaniu adresu w przeglądarce – starawersja.zsogrebow.pl lub szybciej – TUTAJ.

Biblioteka szkolna

„Biblioteka jest instytucją, która
samym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury”
Jan Paweł II

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących do biblioteki szkolnej. Zapewniamy, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Zawsze może liczyć na radę i wszechstronną pomoc w wyborze odpowiedniej literatury, miłą przyjazną atmosferę.

Biblioteka Szkolna jest bardzo ważnym ogniwem wspierania procesu dydaktycznego.

Continue reading

Patron szkoły

Prof. Stanisław Bąk

Językoznawca, slawista, etnograf, edytor, współczesny znawca i badacz polskich gwar Dolnego Śląska, zbieracz folkloru śląskiego.

Dewizą życiową profesora Stanisława Bąka było hasło „PRACA ZWYCIĘŻY WSZYSTKO”.

Kalendarium życia prof. Stanisława Bąka

1900

28 listopada urodził się w Grębowie.

1913

Ukończył Szkołę Powszechną w Grębowie i zaczął uczęszczać do Prywatnego Gimnazjum Realnego w Nisku.

1921

Rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

1925

Ukończył studia polonistyczne i został asystentem przy Katedrze Języka Polskiego na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

1926

Otrzymał tytuł doktora Filozofii i Filologii Słowiańskiej.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor ZSO – Chmura Krystyna

Wicedyrektor ZSO – Hadryś Krystyna

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – JAMNICA
Stępień Dorota
Wiącek Urszula

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – ZAPOLEDNIK
Kierownik – Dul Aleksandra
Dąbek Anna – nauczyciel wspomagający
Janeczko Teresa
Kaczor Wiesława
Paniec Edyta
Rędzia Anna
Sabat Renata
Nieradka Jolanta

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – GRĘBÓW

Continue reading